Historia firmy

1994: Powstanie Rafpolu jako Spółki Cywilnej: Ireneusz Kubik, Agnieszka Tomkiewicz, Rafał Tomkiewicz

1994: Rozpoczęcie produkcji eksportowej na wielowrzecionowych automatach tokarskich (m. in. dla firm FAG, VW)

1997: Przeniesienie firmy do nowej siedziby w przemysłowej strefie Radomia – szybki rozwój, zakup kolejnych maszyn

1998: Rozpoczęcie produkcji okuć meblowych na rynek krajowy (dla firm Marcopol, Radmir, Akces)

1999: Rozpoczęcie produkcji pierścieni łożyskowych dla firmy Maren Lager GmbH (przemysł motoryzacyjny)

2001: Zakup nieruchomości na ulicy Tokarskiej w Radomiu

2002: Wdrożenie systemu zarządzania jakością – uzyskanie certyfikatu na zgodność systemu z normą PN-EN ISO 9001:2000

2002: Rozpoczęcie produkcji pierścieni łożyskowych dla firmy amerykańskiej firmy Timken Company (przemysł motoryzacyjny):

- Timken Polska (Sosnowiec)
- Timken Francja (Vierzon)

2004: Oddanie do użytku nowej, drugiej hali produkcyjnej pod produkcję pierścieni łożyskowych z odkuwek

2005-2006:  Rozbudowa linii do produkcji pierścieni z odkuwek (osiągnięcie zdolności produkcyjnej 9 mln sztuk rocznie)

2007-2008: Rozpoczęcie i rozwój współpracy z Timken Czechy (Olomouc)

2008: Uzyskanie, w uznania za bardzo dobrą współpracę, certyfikatu "Certyficate of Honour" od największego klienta, firmy Timken Company

2008/2012: Dalszy rozwój technologii w zakresie obróbki odkuwek

2010: Rozpoczęcie produkcji dla firmy KOYO JTEK Bearings Czechy (Olomouc)

2011: Odnowienie certyfikatu ISO 9001 na nową wersją PN-EN ISO 9001:2009

2013: Rozpoczęcie produkcji dla Timken Francja w Colmar (pierścienie łożyskowe i pierścienie dystansowe)

2014: Rozbudowa drugiej hali produkcyjnej i powiększenie powierzchni produkcyjnej pod pierścienie produkowane z odkuwek – uruchomienie nowej produkcji dla TIMKEN Poland w Sosnowcu

2015: Rozpoczęcie produkcji na maszynach sterowanych numerycznie CNC

2016: Rozwój produkcji na maszynach CNC – produkcja pierścieni dystansowych dla Timken Polska w Sosnowcu i Timken Francja w Colmar

2016: Pozytywny wynik auditu poddostawcy przeprowadzonego przez firmę Skoda w firmie Rafpol

2017: Uruchomienie produkcji pierścieni dystansowych dla Timken Wielka Brytania (Timken Rail Service UK)

2017: Odnowienie certyfikatu ISO 9001 na nową wersję PN-EN ISO 9001:2015

Kontrola jakości

Kontrola jakości i laboratorium pomiarowe

 

Od momentu powstania Rafpolu funkcjonuje w firmie niezależna i wyodrębniona w strukturze organizacyjnej komórka Kontroli Jakości. Jest ona bardzo ważnym ogniwem systemu jakości oraz podstawą prezentowanej przez kierownictwo firmy filozofii ciągłego doskonalenia wyrobów i procesów. Głównym zadaniem Kontroli Jakości jest ciągłe monitorowanie procesów oraz kontrola wyrobów na całym etapie realizacji procesu produkcyjnego w celu zapewnienia zgodności wyrobów z wymaganiami klienta. Odpowiednio wyposażone laboratorium pomiarowe zapewnia wsparcie dla Kontroli Jakości w celu redukcji liczby wad i błędów na produkcji oraz wyeliminowania reklamacji i problemów zgłaszanych przez klienta.

 

 

Certyfikaty

 

Obecnie firma Rafpol posiada certyfikat systemu jakości zgodny z PN-EN ISO 9001:2015. Certyfikat ten jest potwierdzeniem wdrożenia i stosowania w firmie Polityki Jakości oraz kompleksowego nadzoru nad jakością wyrobów podczas całego procesu wytwarzania od wejścia materiałów produkcyjnych, uruchomienia i zwolnienia procesu produkcyjnego, poprzez kontrolę międzyoperacyjną w procesie produkcji, aż po odbiór końcowy wyrobu i jego wysyłkę do klienta, a także nadzoru nad całym procesem reklamacyjnym. System Jakości w firmie Rafpol jest ciągle doskonalony i rozwijany nie tylko o wymagania normy PN-EN ISO 9001 ale również o specjalne wymagania klientów, szczególnie z branży motoryzacyjnej. Obecny system jakości Rafpol zawiera wiele wymagań i elementów normy stosowanej w przemyśle motoryzacyjnym ISO/TS 16949 takie jak APQP, PPAP, FMEA, MSA i analizy R&R, Plany Kontroli.

Stosowanie i utrzymywanie certyfikowanego systemu jakości zwiększa efektywność organizacji w Rafpolu, poprawia procesy i struktury, zwiększa orientację na klienta oraz generuje zaufanie u klientów. Potwierdzają to bardzo dobre oceny i opinie klientów o wyrobach firmy Rafpol. Przykładem jest tu przyznanie w roku 2008 firmie Rafpol Certyfikatu "Certyficate of Honour" od największego klienta, firmy Timken Company w uznaniu dobrej współpracy.

 

 

O PPHU RAFPOL

 

PPHU Rafpol jest wyspecjalizowanym producentem z branży obróbki skrawaniem obecnym na rynku od ponad 20 lat. W swojej ofercie posiada szeroką gamę metalowych wyrobów toczonych na automatach tokarskich w tym okucia meblowe i pierścienie łożyskowe dostarczane do wielu odbiorców z branży motoryzacyjnej i meblarskiej w Polsce i w Europie.

Kontrola Jakości

 

Kierownictwo firmy Rafpol wyjątkową wagę przywiązuje do jakości swoich wyrobów. Zarządzanie jakością zgodne z najlepszymi światowymi standardami oraz wymagania normy PN-EN ISO:9001:2015 są podstawą wdrożonego w firmie sytemu jakości i nadzoru produkcji

Certyfikaty

 

System Zarządzania Jakością w firmie Rafpol jest podstawą zarządzania przedsiębiorstwem a potwierdzeniem tego jest uzyskany w 2002 roku i utrzymany do dnia dzisiejszego certyfikat zgodności Systemu Jakości Rafpol z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.